OTWARTY UMYSŁ

jest firmą szkoleniową wymyśloną dla nietypowych odbiorców — dla Państwa.

Działam w kilku obszarach i staram się stale rozwijać, zgodnie z ulubionym cytatem Franka Zappy, patronującym moim działaniom: Umysł jest jak spadochron. Nie działa, jeśli nie jest otwarty. OTWARTY UMYSŁ jest sumą moich bardzo zróżnicowanych doświadczeń zawodowych, z każdego czerpię, wykorzystując nagromadzoną wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Proponuję:

SZKOLENIA wyjazdowe (otwarty katalog tematów)

ROZWOJOWE i LIDERSKIE

 • Od grupy do zespołu — diagnoza, budowanie zespołu, komunikacja, role grupowe;
 • Kreatywne myślenie, cz. 1 — co to znaczy „myśleć kreatywnie”, jak rozwijać kreatywne myślenie i po co — gra, ćwiczenia;
 • Kreatywne myślenie, cz. 2 — zastosowanie kreatywnego myślenia w pracy (inspirowanie i rozwijanie pomysłów,
  organizacja działań, relacje, „z niczego coś”);
 • Mapa Myśli jako narzędzie pomocne np. w budowaniu marki instytucji, tworzeniu strategii, analizy SWOT itp. — zasady notowania za pomocą
  Mind Mapping, wpływ kreatywnego notowania na efektywność pracy, wspomaganie wypowiedzi publicznych, uatrakcyjnienie zajęć, porządkowanie myśli;
 • Budowanie marki instytucji — przebieg procesu, gra, ćwiczenia;
 • Style przywództwa i co z tego wynika dla zespołu i instytucji;
 • Konflikt w zespole — od diagnozy do sposobów wyjścia;
 • Jak wprowadzać zmianę, by ludzie za tobą poszli?;
 • Zarządzanie sobą w czasie;
 • Ambient media (niestandardowe realizacje marketingowe) w promocji instytucji, w tym plan kampanii ambientowej krok po kroku;
 • Fundraisingowe ABC, w tym plan kampanii fundraisingowej krok po kroku;
 • Debata typu oksfordzkiego — narzędzie dyskusji, lekcja szacunku, sposób myślenia o rzeczywistości. Przeprowadzenie debaty krok po kroku;
 • Budowanie poczucia własnej wartości;
 • Wystąpienia publiczne;
 • Warsztaty dziennikarskie;
 • Podstawy projektowania i aranżacji wnętrz — co z czym i dlaczego?, wnętrze mieszkalne jako lustro naszego wnętrza, gra w kolory,
  podróż po stylach i kierunkach;
 • Elegancki krok w dorosłość — warsztaty z savoir-vivre’u.

Cena szkolenia jest uzgadniana indywidualnie, ponieważ zależy od wielu czynników — liczby uczestników, miejsca szkolenia, wybranego tematu, czasu zajęć, liczby zamówionych szkoleń (wówczas zniżki!) itp. Preferuję grupy 6–22-osobowe, czas — 6–8 h; zapewniam potrzebne pomoce i materiały dla każdego uczestnika szkolenia.

WIZYTY STUDYJNE, WARSZTATY stacjonarne

DZIEDZICTWO KULTUROWE

Drugim obszarem moich działań jest dziedzictwo kulturowe, turystyka edukacyjna i kulturowa, edukacja kulturowa. Te spotkania realizuję w dworze w Kwiatonowicach, chętnie na zasadach wizyt studyjnych, ponieważ potrzebuję do nich swoich nieprzemieszczalnych zasobów. Wizyty studyjne organizuję kompleksowo, w razie potrzeby z noclegiem, wyżywieniem, wykraczającym poza Kwiatonowice całodziennym programem zogniskowanym wokół tematu „Galicja — współczesne twarze dziedzictwa”. W Kwiatonowicach proponuję oprowadzania tematyczne, wykłady, prelekcje, prezentacje, a także warsztaty, gry, questy, happeningi. Tematy koncentrują się wokół posiadanych zbiorów będących inspiracją do spotkań:

 • Kulturotwórcza rola dworu w dawnej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Galicji;
 • Dwór jako obiekt architektury — budowanie zgodne z praktyką zwaną w Polsce geomancją, a w innych kulturach np. feng shui;
 • Warsztaty literackie, podróżnicze, dla których inspiracją jest postać Liny Bögli, szwajcarskiej guwernantki w dworze, a później podróżniczki i pisarki,
  jednej z najciekawszych kobiet przełomu XIX i XX wieku w Europie;
 • Historia książki i ekslibrisu — z wykorzystaniem posiadanych kolekcji;
 • Polska droga do niepodległości — z wykorzystaniem książek, dokumentów, kolekcji legionowej;
 • Warsztaty woni i smaków, czyli botaniczne, kosmetyczne, kulinarne itp. — z wykorzystaniem ogrodu (sezonowo);
 • Wartość rodzinnej tradycji, zabawy genealogiczne — z wykorzystaniem jako inspiracji rodzinnych fotografii;
 • Mity Galicji — z wykorzystaniem pamiątek patriotycznych związanych ze „starą Austrią” i osadzeniem Polski w tym historycznym i kulturowym kontekście.

Cena wizyty i warsztatów jest uzgadniana indywidualnie, ponieważ zależy od wielu czynników — liczby uczestników, długości wizyty (maksymalnie dwa dni), wybranego tematu, czasu zajęć, itp. Preferuję grupy 5–12-osobowe; zapewniam potrzebne pomoce i materiały dla każdego uczestnika warsztatu.

OPROWADZENIA TEMATYCZNE

DWÓR W KWIATONOWICACH I OGRÓD DWORSKI

W maju 2016 roku dwór był jednym z obiektów na trasie XVIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, a we wrześniu 2015 roku oboje z mężem zostaliśmy laureatami nagrody krajowej Senatu RP „Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej” Custos Monumentorum Rei Publicae, co traktujemy jak zobowiązanie. Od 2011 roku uczestniczymy w Festiwalu „Święto Ogrodów”, proponując wówczas różnorodne wydarzenia kulturalne w przestrzeni zabytkowego ogrodu dworskiego. Sam dwór udostępniany jest zwiedzającym okazjonalnie, zawsze po uzgodnieniu, jako że nie jest obiektem muzealnym, tylko żyjącym swoim codziennym życiem domem.

Koszt oprowadzenia tematycznego po dworze i ogrodzie — 15 zł, dzieci do lat siedmiu — bezpłatnie. Możliwe oprowadzenia indywidualne lub w grupach maksymalnie 12-osobowych.

WYSTAWĘ OBJAZDOWĄ

CZAR BELLE ÉPOQUE. Drobne akcesoria mody fin de siècle’u — wraz z prelekcją i warsztatami modowymi.

Oferuję wystawę efektownego, unikatowego zbioru uzupełnioną o towarzyszącą jej prelekcję podczas wernisażu i warsztaty modowe (opcjonalnie).
Na wystawę składają się m.in.:

 • elementy strojów z epoki;
 • niegdysiejsze drobiazgi, często zapomniane, np. szczoteczki do wąsów, szpile i rajery do kapeluszy i fryzur, tabakierki, prawidła do rękawiczek,
  karneciki balowe, fotografie, akcesoria kosmetyczne, koronki, pasmanteria, pudła na kapelusze i setki innych przedmiotów;
 • ryciny z dziewiętnastowiecznych katalogów mody;
 • książki poświęcone historii ubioru.

Cena wystawy jest uzgadniana indywidualnie, ponieważ zależy od wielu czynników — miejsca ekspozycji, czasu udostępnienia (preferowany: 4 tygodnie), zakresu i możliwości aranżacji, liczby warsztatów itp.

otwarty_umysl
polski