O fundacji TERRA FELIX

Fundacja Terra Felix (w trakcie powoływania)

  • Ochrona dziedzictwa;
  • Wydarzenia artystyczne;
  • Działalność wydawnicza.

Misja fundacji:

Chronimy, ratujemy, gromadzimy, opracowujemy, udostępniamy, popularyzujemy dziedzictwo kulturowe, szczególnie związane z ziemiaństwem, bibliofilstwem i drogą Polski do niepodległości.

Celem fundacji jest działalność kulturalna i edukacyjna w zakresie:

  • upowszechniania idei ochrony i współczesnej interpretacji dziedzictwa kulturowego oraz jego promocji;
  • popularyzacji Ruchu na Rzecz Spowolnienia w różnych obszarach życia;
  • wspierania kultury i sztuki.
fundacja
polski